KANZEON ZEN CENTRUM 
Zen-lineage
..............................................................................................................Zen Master Sengai 1750-1837
© Copyright 1996-2024  -  Privacyverklaring
"Natuurlijk hoef je niet persť boeddhist te zijn om Zen te beoefenen, maar weet dat het een eeuwenoude traditie betreft, waarbij de leer steeds wordt overgedragen van meester op leerling" In een ononderbroken lijn van leraren en discipelen, de spirituele 'bloedlijn' (kechimyaku) sinds Siddhartha Gautama Boeddha, ruim 2600 jaar geleden.

Volgens de overlevering is Zen ontstaan in India, toen de Boeddha een bloem omhoog hield en Mahakasyapa glimlachte. Hiermee liet hij zien de essentie van de Dharma begrepen te hebben en werd zo de tweede Patriarch van Zen. Sindsdien is de leer steeds doorgegeven van leraar op leerling.


Siddhartha Gautama Boeddha (ca. 400 vChr) wordt gezien als de historische stichter van het Boeddhisme, een religie die uitgroeide tot een van de grootste van Zuidoost-AziŽ. De naam 'Boeddha' is ontleend aan het Sanskriet woord 'bodhi', wat de 'verlichte' of de 'ontwaakte' betekent. Hij ontdekte zijn 'ware aard' en werd daardoor bevrijd van angst en lijden.

Bodhidharma - (5e-6e eeuw n.Chr) wordt gezien als de grondlegger van het Chinese Chan, een van de grotere scholen in het Mayahana-Boeddhisme. In Japan en het westen staat de school  bekend onder de naam Zen.

Ensai en Dogen - Rinzai is een van de twee grote stromingen in Zen in Japan en werd geÔntroduceerd in 1191 door de Japanse priester Ensai. De tweede grote stroming is de Soto-school die opgericht werd door Dogen Zenji in de 13e eeuw. Het verschil tussen de twee scholen ligt in de manier waarop de ware aard ontdekt wordt. Bij de Soto-school wordt dit geassocieerd met 'stille verlichting zen'. Bij de Rinzai school is dit 'koan-introspectie zen'.

Taizan Maezumi Roshi (1931-1995) was een Japanse Zenmeester die een grote rol heeft gespeeld bij de verspreiding van Zen in het westen. Hij was de 81e opvolger sinds de Boeddha en ontving Dharma-transmissie in zowel de Soto als de Rinzai traditie. Bekende leerlingen van hem zijn Bernie Glassman, Dennis Genpo Merzel en Charlotte Joko Beck. Genpo Merzel Roshi (1944) gaf in juni 2019 Dharma-transmissie aan Stefan Kenjitsu Coppens.


Maezumi Roshi & Genpo Roshi